Peri-implantitis voorkomen en verhelpen

Peri-implantitis: Van alle patiënten krijgt meer dan 40% te maken met ontstekingen rondom het implantaat, ook wel peri-implantitis genoemd. Herkent u zich hierin? Mondverzorgingsproducten van BlueM op basis van actieve zuurstof lossen de problemen voor u op. 

 

Peri-implantitis

Peri-implantitis is het afbreken van bot rond een implantaat door een chronische ontsteking. Dit kan ernstige gevolgen hebben zoals het losraken en eventueel het uitvallen van een implantaat. Doordat het tandvlees zich niet kan hechten aan een implantaat zoals tandvlees dat doet bij natuurlijke tanden, is de kans op ontstekingen en uiteindelijk peri-implantitis veel groter. Het tandvlees blijft los om het implantaat heen liggen waardoor schadelijke bacteriën gemakkelijk ongewenst onder het tandvlees groeien en voor botafbraak kunnen zorgen.

vergevorderde peri-implantitis 

 

 

De visie van Dr. Peter Blijdorp op het genezen van

peri-implantitis met actieve zuurstof


 

 

Belangrijkste kenmerken peri-implantitis

 • Botverlies rond het implantaat verticaal en/of angulair
 • Toename van de sondeerdiepte
 • Bloeding na sonderen
 • Pusformatie
 • Roodheid en zwelling van de peri-implantaire mucosa
 • Pijn rondom implantaat en mobiliteit van het implantaat

 

Peri-implantitis is een multifactoriële aandoening waarbij bacteriën een grote rol spelen, maar wellicht niet voldoende om de ziekte te veroorzaken. De bacteriën aangetroffen in peri-implantaire pockets kunnen ook worden aangetroffen bij stabiele implantaten.

 

Risicofactoren peri-implantitis:

 • Roken
 • Parodontitis
 • Genetische gevoeligheid voor beide aandoeningen
 • Ongecontroleerde diabetes mellitus

 

Voordelen BlueM producten 

 

De BlueM mondverzorgingsproducten met actieve zuurstof kunnen peri-implantitis en uiteindelijk het verliezen van implantaten voorkomen en verhelpen. BlueM producten:

 • Normaliseert en controleert de schadelijke bacteriën in de peri-implantaire pocket(s)
 • Versnelt wondgenezing na implanteren
 • Versnelt genezing van bloedend tandvlees

Het instellen van een effectief mondhygiëneregime om mucositis en herinfectie van de restpockets te voorkomen is uitermate belangrijk.

Daarnaast is er een fluoride-vrije variant van BlueM tandpasta verkrijgbaar. Ondanks de voordelen die fluoride biedt, kan het de titaniumlaag van het implantaat aantasten. Het gevolg is dat het implantaat hierdoor los kan raken.

Zie ook de verbluffende resultaten na behandeling van peri-implantitis en een infrabony pocket met de BlueM oral gel. In het gemarkeerde gedeelte is duidelijk botaangroei te zien.

Botaangroei na gebruik oral gel

 

Peri-implantitis behandelen met BlueM

Om peri-implantitis te voorkomen of te verhelpen, raadt Dr. Peter Blijdorp aan tweemaal daags te poetsen met BlueM tandpasta en te spoelen met BlueM mondwater. Vervolgens 1 á 2 keer per dag de BlueM oral gel rondom het implantaat of waar nodig op het weefsel aanbrengen en zo lang als mogelijk laten zitten. Gebruik eventueel de Terumo spuitjes om moeilijk bereikbare plekken in de mond te bereiken en op deze wijze peri-implantitis te behandelen.

Tandpasta BlueM Mondwater BlueMBlueM Oral Gel

 

Term peri-implantitis bedacht door Dr. Peter Blijdorp

Tijdens een groot internationaal congres voor kaakchirurgen en implantologen in 1989 in Arnhem introduceerde Dr. Peter Blijdorp de term peri-implantitis of periimplantitis. In zijn visie was/is deze chronische onsteking rondom een implantaat de ziekte van de toekomst. Zijn collega kaakchirurgen vonden deze term belachelijk en deelden deze visie niet. Bijna 30 jaar later blijkt dat peri-implantitis een zeer groot probleem is en inderdaad de ziekte van het heden is.

 

 

 

 

Term peri-implantitis bedacht door Blijdorp

 

 

Implantitis is nieuwe mondziekte van het implantatentijdperk

M.A.J. Eijkman; NRC 2 mei 2009

De succesvolle introductie van tandheelkundige implantaten gaat gepaard met een nieuw probleem, een mondinfectie die peri-implantitis wordt genoemd. De implantaten kunnen daardoor los raken en uiteindelijk uit de mond vallen. Ook verdwijnt er kaakbot door de infecties. Dat blijkt uit een literatuuronderzoek (Nederlands Tijdschrift Tandheelkunde, april). De schrijvers ervan noemen een aantal redenen voor de toename van de infecties. Jaarlijks worden meer implantaten geplaatst, in Nederland bijvoorbeeld 125.000 per jaar. Maar ook het feit dat meerdere ervan tegelijkertijd kunnen worden aangebracht (zodat de infectie zich beter kan ‘nestelen’) en het groeiend aantal, vaak oude, mensen dat die voorzieningen al langer dan tien jaar in de kaken draagt, kunnen redenen zijn dat de nieuwe gebitsziekte vaker wordt gediagnosticeerd.

Tandheelkundige implantaten zijn in feite kunsttandwortels. Tanden en kiezen zitten met hun wortels in boven- en onderkaak verankerd. Gaat die wortel verloren, dan kan de tandarts pinnen in de kaak zetten – tegenwoordig zijn dat titaniumschroeven – waarop een kunsttand of -kies wordt gemonteerd. Ondanks de lange levensduur komen breuk van schroeven en ontstekingen van tandvlees en kaakbot frequent voor. Peri-implantitis komt vaker voor bij rokers, bij mensen met een verminderde weerstand en met een tandvlees- en kaakbotziekte. Genetische factoren spelen ook een rol en daarnaast een ongecontroleerde diabetes mellitus.

De infectie leidt tot verlies van kaakbot. Het kostbare implantaat gaat dan los staan en moet soms worden verwijderd. Schaarse internationale gegevens wijzen uit dat 16 tot 20 procent van de implantaatdragers aan zo’n infectie lijdt.

Tandimplantaten zijn overigens wel een succes. Volgens het CBS hadden in 2008 al zo’n 800.000 Nederlanders één of meer van die kunstwortels in hun mond. Uit onderzoek blijkt dat deze bijna allemaal langer dan 5 tot 10 jaar in de mond blijven zitten. Ruim 96 procent van de implantaten voldeed na vijf jaar zonder complicaties.

Belangrijk is vooral dat de infectie wordt opgeheven. De behandeling gebeurt doorgaans met antibiotica, al dan niet gecombineerd met de verwijdering van ontstoken weefsel. Soms wordt een om het implantaat ontstane holte schoongemaakt en opgevuld met kunstbot. Maar schoonmaken door gebruik van een spoelmiddel werkt vaak ook. In enkele onderzoeken bleek zo’n eenvoudige behandeling even effectief als een complexere en veel duurdere behandelmethode.

 

 

 

Onderzoek Dr. Peter Blijdorp

Tijdens zijn jarenlange experimenten met wondgenezing en zuurstof ontdekte Dr. Blijdorp dat de zuurstofspanning in de pocket bij een peri-implantitis aanzienlijk lager is dan bij een gezonde situatie. Dat verklaart ook dat door het toedienen van BlueM oral gel de zuurstofspanning in de pocket wordt verhoogt en daardoor de genezing versneld.

 

Tissue oxygenation ar peri-implantitis

Studie Dr. N.V. Pandya gepresenteerd op de EUROPERIO 2016 in LondenDoelstelling studie:

 • Voorkomen van peri-implantitis met BlueM zuurstof therapie.

Resultaat studie:

 • BlueM werkt effectief bij het behandelen van peri-implantitis; het vermindert de pocketdiepte rondom het implantaat en zorgt voor botaangroei.

 

 

N.V. Pandya behandelen peri-implantitis met BlueM 

 

TOOTh Protocol peri-implantitis behandeling door professional met BlueM (overgenomen uit Tandartspraktijk van juli 2014)


 • Beginsituatie vastleggen op een röntgenfoto waarop het botverloop duidelijk te zien is, meet de pocketdiepte, de recessie en de bloeding.
 • Een acuut wondbed maken d.m.v. een grondige curettage rond het implantaat en een rootplaning rond een natuurlijk element. 
 • Een beetje BlueM oral gel in een disposable 2,5 ml spuitje (Terumo) doen, schroef hierop de black mini tip (Ultradent). De gel in de pocket rondom het element spuiten. 
 • Spoel na 2 minuten de pocket uit en herhaal de vorige stap. De gel nu laten zitten.
 • De patiënt instructie geven en volgens onderstaande volgorde toepassen: 
  • 2 x daags poetsen met BlueM tandpasta.
  • 2 x daags 1 minuut spoelen met BlueM mondspoelmiddel. Niet naspoelen met water.
  • 2 x daags rageren met BlueM oral gel op de rager ter plekke van het betreffende element of indien de patiënt daartoe in staat is de gel met de 2,5ml spuit (Terumo) en black mini tip (Ultradent) in de pocket aan laten brengen ’s avonds voor het slapen gaan.
 • Na 2 weken evaluatie.
 • Vervolgens na 4 en 8 weken controleren. Daarna bij een stabiele en rustige situatie /progressie elke 4 maanden. Pocketdiepte, recessie en bloeding controleren bij ieder bezoek.
 • Na 1 jaar controle-röntgenfoto. Pocketdiepte, recessie en bloeding controleren.

 

 

Gebruik BlueM oral gel voor het sneller genzen van de wond rondom een implantaat. (peri-implantitis)